Maghanap ng Klinika ng Pagpapabakuna

Search Results

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Martes, 09/27/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 5 through 11), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 4 years), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 5 years), Novavax COVID-19 Vaccine (Ages 12+), Moderna COVID-19 Bivalent Booster (Ages 18+), Influenza, inactivated

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna, Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 99

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Monkeypox Vaccination - Tikahtnu Commons - Fairweather sa Martes, 09/27/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Monkeypox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 141

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Juneau Urgent and Family Care sa Martes, 09/27/2022

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+), Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Comirnaty COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have Moderna and Pfizer vaccines EXCEPT MODERNA BIVALENT

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 04:00 pm

Mga Appointment na Available: 8

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Miyerkules, 09/28/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 5 through 11), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 4 years), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 5 years), Novavax COVID-19 Vaccine (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna, Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 139

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Monkeypox Vaccination - Tikahtnu Commons - Fairweather sa Miyerkules, 09/28/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Monkeypox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 144

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Juneau Urgent and Family Care sa Miyerkules, 09/28/2022

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+), Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Comirnaty COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have Moderna and Pfizer vaccines EXCEPT MODERNA BIVALENT

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 04:00 pm

Mga Appointment na Available: 9

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Juneau Public Health Center sa Miyerkules, 09/28/2022

3412 Glacier Highway, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 5 through 11), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 4 years), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 5 years), Moderna COVID-19 Bivalent Booster (Ages 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 08:30 am - 12:30 pm

Mga Appointment na Available: 0

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Huwebes, 09/29/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 5 through 11), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 4 years), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 5 years), Novavax COVID-19 Vaccine (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna, Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 137

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Monkeypox Vaccination - Tikahtnu Commons - Fairweather sa Huwebes, 09/29/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Monkeypox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 143

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Juneau Urgent and Family Care sa Huwebes, 09/29/2022

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+), Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Comirnaty COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have Moderna and Pfizer vaccines EXCEPT MODERNA BIVALENT

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 04:00 pm

Mga Appointment na Available: 10

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map