Skip to search results

Maghanap ng Klinika ng Pagpapabakuna

Search Results

Juneau Urgent and Family Care sa Miyerkules, 03/29/2023

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 12+), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 6 months through 4 years), Moderna COVID-19 (Ages 6 months through 5 years), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 5 through 11), Moderna COVID-19 (Ages 6+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have monovalent and bivalent doses of Moderna and Pfizer covid vaccines.

Mga Oras ng Klinika : 04:00 pm - 05:45 pm

Mga Appointment na Available: 8

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Miyerkules, 03/29/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated, Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 12+), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 6 months through 4 years), Moderna COVID-19 (Ages 6 months through 5 years), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 5 through 11), Moderna COVID-19 (Ages 6+), Novavax COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna, Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: Photo ID and proof of vaccination required.

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Mpox Vaccination - Tikahtnu Commons - Fairweather sa Miyerkules, 03/29/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Mpox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Juneau Urgent and Family Care sa Huwebes, 03/30/2023

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 12+), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 6 months through 4 years), Moderna COVID-19 (Ages 6 months through 5 years), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 5 through 11), Moderna COVID-19 (Ages 6+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have monovalent and bivalent doses of Moderna and Pfizer covid vaccines.

Mga Oras ng Klinika : 04:00 pm - 05:45 pm

Mga Appointment na Available: 8

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Huwebes, 03/30/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated, Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 12+), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 6 months through 4 years), Moderna COVID-19 (Ages 6 months through 5 years), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 5 through 11), Moderna COVID-19 (Ages 6+), Novavax COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna, Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: Photo ID and proof of vaccination required.

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Mpox Vaccination - Tikahtnu Commons - Fairweather sa Huwebes, 03/30/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Mpox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Juneau Public Health Center sa Biyernes, 03/31/2023

3412 Glacier Highway, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated, Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 6 months through 4 years), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 12+), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 5 through 11), Moderna COVID-19 (Ages 6 months through 5 years), Moderna COVID-19 Bivalent Booster (Ages 6+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Karagdagang Impormasyon: Please note that there is a charge of $27.44 for administration of FLU vaccines. Sliding scale fee may apply and no person will be denied service based on ability to pay. COVID vaccines remain free of charge.

Mga Oras ng Klinika : 08:30 am - 12:30 pm

Mga Appointment na Available: 13

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Biyernes, 03/31/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated, Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 12+), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 6 months through 4 years), Moderna COVID-19 (Ages 6 months through 5 years), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 5 through 11), Moderna COVID-19 (Ages 6+), Novavax COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna, Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: Photo ID and proof of vaccination required.

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Mpox Vaccination - Tikahtnu Commons - Fairweather sa Biyernes, 03/31/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Mpox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Sabado, 04/01/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated, Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 12+), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 6 months through 4 years), Moderna COVID-19 (Ages 6 months through 5 years), Pfizer-BioNTech COVID-19 (Ages 5 through 11), Moderna COVID-19 (Ages 6+), Novavax COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna, Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: Photo ID and proof of vaccination required.

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map