Maghanap ng Klinika ng Pagpapabakuna

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 01/28/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 11:00 am

Mga Appointment na Available: 18

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 01/28/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 11:00 am - 12:00 pm

Mga Appointment na Available: 17

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 01/28/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 11:00 am - 11:30 am

Mga Appointment na Available: 12

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna sa Trangkaso

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 01/28/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 5-11)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 01:30 pm - 02:00 pm

Mga Appointment na Available: 12

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna ng Kabataan

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 01/28/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Janssen COVID-19 Vaccine (J&J)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 11:30 am - 12:00 pm

Mga Appointment na Available: 3

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 02/04/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 11:00 am

Mga Appointment na Available: 19

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 02/04/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 11:00 am - 12:00 pm

Mga Appointment na Available: 19

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 02/04/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 12:00 pm

Mga Appointment na Available: 10

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna sa Trangkaso

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 02/04/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Janssen COVID-19 Vaccine (J&J)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 11:30 am - 12:00 pm

Mga Appointment na Available: 5

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 02/04/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 5-11)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 01:30 pm - 02:00 pm

Mga Appointment na Available: 10

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna ng Kabataan

Map