Maghanap ng Klinika ng Pagpapabakuna

Search Results

Harry Race Pharmacy on 09/24/2021

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 11:00 am

Mga Available na Appointment: 13

Mga Espesyal na Tagubilin: Kung nag-sign up ka para sa isang pangalawang dosis, dapat kang makakuha ng parehong tatak ng bakuna tulad ng iyong unang dosis.

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy on 09/24/2021

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 01:00 pm - 03:00 pm

Mga Available na Appointment: 23

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna sa Trangkaso

Map

Harry Race Pharmacy on 10/01/2021

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 11:00 am

Mga Available na Appointment: 20

Mga Espesyal na Tagubilin: Kung nag-sign up ka para sa isang pangalawang dosis, dapat kang makakuha ng parehong tatak ng bakuna tulad ng iyong unang dosis.

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy on 10/01/2021

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 11:00 am - 12:00 pm

Mga Available na Appointment: 10

Mga Espesyal na Tagubilin: Kung nag-sign up ka para sa isang pangalawang dosis, dapat kang makakuha ng parehong tatak ng bakuna tulad ng iyong unang dosis.

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy on 10/01/2021

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 01:00 pm - 03:00 pm

Mga Available na Appointment: 42

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna sa Trangkaso

Map

Harry Race Pharmacy on 10/08/2021

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 11:00 am

Mga Available na Appointment: 20

Mga Espesyal na Tagubilin: Kung nag-sign up ka para sa isang pangalawang dosis, dapat kang makakuha ng parehong tatak ng bakuna tulad ng iyong unang dosis.

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy on 10/08/2021

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 11:00 am - 12:00 pm

Mga Available na Appointment: 17

Mga Espesyal na Tagubilin: Kung nag-sign up ka para sa isang pangalawang dosis, dapat kang makakuha ng parehong tatak ng bakuna tulad ng iyong unang dosis.

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy on 10/15/2021

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 11:00 am

Mga Available na Appointment: 18

Mga Espesyal na Tagubilin: Kung nag-sign up ka para sa isang pangalawang dosis, dapat kang makakuha ng parehong tatak ng bakuna tulad ng iyong unang dosis.

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy on 10/15/2021

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Moderna COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 11:00 am - 12:00 pm

Mga Available na Appointment: 18

Mga Espesyal na Tagubilin: Kung nag-sign up ka para sa isang pangalawang dosis, dapat kang makakuha ng parehong tatak ng bakuna tulad ng iyong unang dosis.

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy on 10/22/2021

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 11:00 am

Mga Available na Appointment: 19

Mga Espesyal na Tagubilin: Kung nag-sign up ka para sa isang pangalawang dosis, dapat kang makakuha ng parehong tatak ng bakuna tulad ng iyong unang dosis.

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map