Maghanap ng Klinika ng Pagpapabakuna

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 07/08/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 5 through 11), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+)/Booster (Ages 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 02:00 pm

Mga Appointment na Available: 22

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy sa Miyerkules, 07/13/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 5 through 11), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 4 years), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 5 years)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We are only able to vaccinate ages: 4-11. We apologize for any inconvenience.

Mga Oras ng Klinika : 01:00 pm - 04:00 pm

Mga Appointment na Available: 34

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 07/15/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 5 through 11), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+)/Booster (Ages 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 02:00 pm

Mga Appointment na Available: 24

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 07/29/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 5 through 11), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+)/Booster (Ages 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 02:00 pm

Mga Appointment na Available: 24

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map