Skip to search results

Maghanap ng Klinika ng Pagpapabakuna

Search Results

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 12/08/2023

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13, PCV15, or PCV20), Tdap, Zoster, recombinant (Shingrix), Influenza, inactivated, RSV (60+ or Pregnant), Spikevax (Moderna) COVID-19 12+

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 02:00 pm

Mga Appointment na Available: 28

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 12/15/2023

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13, PCV15, or PCV20), Tdap, Zoster, recombinant (Shingrix), Influenza, inactivated, RSV (60+ or Pregnant), Spikevax (Moderna) COVID-19 12+

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 02:00 pm

Mga Appointment na Available: 46

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 12/29/2023

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13, PCV15, or PCV20), Tdap, Spikevax (Moderna) COVID-19 12+, Zoster, recombinant (Shingrix), Influenza, inactivated, RSV (60+ or Pregnant)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 02:00 pm

Mga Appointment na Available: 48

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna