Skip to search results

Maghanap ng Klinika ng Pagpapabakuna

Search Results

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 04/19/2024

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Zoster, live (Shingrix), Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13, PCV15, or PCV20), Hepatitis A, Hepatitis B, HPV, Tdap, Influenza, inactivated, Comirnaty (Pfizer) COVID-19 12+, RSV (60+ or Pregnant)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 12:00 pm

Mga Appointment na Available: 21

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 05/03/2024

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Zoster, live (Shingrix), Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13, PCV15, or PCV20), Tdap, Influenza, inactivated, Comirnaty (Pfizer) COVID-19 12+, RSV (60+ or Pregnant)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 12:00 pm

Mga Appointment na Available: 24

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 05/17/2024

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Zoster, live (Shingrix), Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13, PCV15, or PCV20), Tdap, Influenza, inactivated, Comirnaty (Pfizer) COVID-19 12+, RSV (60+ or Pregnant)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 12:00 pm

Mga Appointment na Available: 24

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna