Maghanap ng Klinika ng Pagpapabakuna

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 12/02/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated, Zoster, recombinant, Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 5 through 11)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 02:00 pm

Mga Appointment na Available: 0

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 12/16/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated, Zoster, recombinant, Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 5 through 11)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 02:00 pm

Mga Appointment na Available: 57

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map