Skip to search results

Maghanap ng Klinika ng Pagpapabakuna

Search Results

Mpox Vaccination - Tikahtnu Commons - Fairweather sa Lunes, 02/20/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Mpox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Juneau Urgent and Family Care sa Lunes, 02/20/2023

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 5 through 11), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 6 months through 5 years), Moderna COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 6+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have monovalent and bivalent doses of Moderna and Pfizer covid vaccines

Mga Oras ng Klinika : 04:00 pm - 05:45 pm

Mga Appointment na Available: 8

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Martes, 02/21/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated, Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent 3rd Dose (Ages 6 months through 4 years), Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 5 through 11), Novavax COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 6 months through 5 years), Moderna COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 6+), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 6+), Moderna COVID-19 Bivalent Booster (Ages 6+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna, Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: Photo ID and proof of vaccination required.

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Mpox Vaccination - Tikahtnu Commons - Fairweather sa Martes, 02/21/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Mpox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Juneau Urgent and Family Care sa Martes, 02/21/2023

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 5 through 11), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 6 months through 5 years), Moderna COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 6+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have monovalent and bivalent doses of Moderna and Pfizer covid vaccines

Mga Oras ng Klinika : 04:00 pm - 05:45 pm

Mga Appointment na Available: 8

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Miyerkules, 02/22/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated, Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent 3rd Dose (Ages 6 months through 4 years), Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 5 through 11), Novavax COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 6 months through 5 years), Moderna COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 6+), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 6+), Moderna COVID-19 Bivalent Booster (Ages 6+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna, Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: Photo ID and proof of vaccination required.

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Mpox Vaccination - Tikahtnu Commons - Fairweather sa Miyerkules, 02/22/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Mpox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Juneau Urgent and Family Care sa Miyerkules, 02/22/2023

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 5 through 11), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 6 months through 5 years), Moderna COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 6+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have monovalent and bivalent doses of Moderna and Pfizer covid vaccines

Mga Oras ng Klinika : 04:00 pm - 05:45 pm

Mga Appointment na Available: 8

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Huwebes, 02/23/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated, Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent 3rd Dose (Ages 6 months through 4 years), Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 5 through 11), Novavax COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 6 months through 5 years), Moderna COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 6+), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 6+), Moderna COVID-19 Bivalent Booster (Ages 6+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna, Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: Photo ID and proof of vaccination required.

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Mpox Vaccination - Tikahtnu Commons - Fairweather sa Huwebes, 02/23/2023

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Mpox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 96

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map