Maghanap ng Klinika ng Pagpapabakuna

Search Results

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Linggo, 10/02/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Monkeypox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 144

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Juneau Urgent and Family Care sa Linggo, 10/02/2022

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+), Comirnaty COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have Pfizer (monovalent and bivalent) and Moderna (monovalent) vaccines.

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 04:00 pm

Mga Appointment na Available: 12

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Lunes, 10/03/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 5 through 11), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 4 years), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 5 years), Novavax COVID-19 Vaccine (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 144

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Lunes, 10/03/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Monkeypox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 144

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Juneau Urgent and Family Care sa Lunes, 10/03/2022

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+), Comirnaty COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have Pfizer (monovalent and bivalent) and Moderna (monovalent) vaccines.

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 04:00 pm

Mga Appointment na Available: 12

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Martes, 10/04/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 5 through 11), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 4 years), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 5 years), Novavax COVID-19 Vaccine (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 144

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Martes, 10/04/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Monkeypox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 144

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Juneau Urgent and Family Care sa Martes, 10/04/2022

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+), Comirnaty COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have Pfizer (monovalent and bivalent) and Moderna (monovalent) vaccines.

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 04:00 pm

Mga Appointment na Available: 12

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Miyerkules, 10/05/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine/Bivalent Booster (Ages 12+), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine/Booster (Ages 5 through 11), Pfizer-BioNTech Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 4 years), Moderna COVID-19 Vaccine (Ages 12+), Moderna Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 6 months through 5 years), Novavax COVID-19 Vaccine (Ages 12+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 144

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Miyerkules, 10/05/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Monkeypox Vaccine (JYNNEOS™ Intradermal 0.1 mL; 18+)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 144

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna

Map