Maghanap ng Klinika ng Pagpapabakuna

Search Results

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 02/04/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 11:00 am

Mga Appointment na Available: 19

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 02/04/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 11:00 am - 12:00 pm

Mga Appointment na Available: 19

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 02/04/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Influenza, inactivated

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 12:00 pm

Mga Appointment na Available: 10

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna sa Trangkaso

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 02/04/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Janssen COVID-19 Vaccine (J&J)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 11:30 am - 12:00 pm

Mga Appointment na Available: 5

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Harry Race Pharmacy sa Biyernes, 02/04/2022

106 Lincoln St, Sitka AK, 99835

Mga pagpapabakunang iniaalok: Pfizer Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 5-11)

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Mga Oras ng Klinika : 01:30 pm - 02:00 pm

Mga Appointment na Available: 10

Mag-sign Up para sa Mga Pagpapabakuna ng Kabataan

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Biyernes, 02/04/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine, Pfizer Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 5-11), Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Moderna Booster COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: Walk-ins are welcome, pre-registration is preferred.

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 144

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Juneau Urgent and Family Care sa Sabado, 02/05/2022

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Janssen COVID-19 Vaccine (J&J), Pfizer Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 5-11), Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Moderna Booster COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have Moderna, Pfizer, Pfizer pediatric, and J&J vaccine.

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 04:00 pm

Mga Appointment na Available: 12

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Sabado, 02/05/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine, Pfizer Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 5-11), Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Moderna Booster COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: Walk-ins are welcome, pre-registration is preferred.

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 144

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Juneau Urgent and Family Care sa Linggo, 02/06/2022

8505 Old Dairy Rd, Juneau AK, 99801

Mga pagpapabakunang iniaalok: Janssen COVID-19 Vaccine (J&J), Pfizer Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 5-11), Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Moderna Booster COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: We have Moderna, Pfizer, Pfizer pediatric, and J&J vaccine.

Mga Oras ng Klinika : 10:00 am - 04:00 pm

Mga Appointment na Available: 12

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map

Walk-ins Welcome! Tikahtnu Commons - Fairweather sa Linggo, 02/06/2022

1130 N Muldoon Rd Ste 110, Anchorage AK, 99504

Mga pagpapabakunang iniaalok: Moderna COVID-19 Vaccine, Pfizer Pediatric COVID-19 Vaccine (Ages 5-11), Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Moderna Booster COVID-19 Vaccine

Mga serbisyong iniaalok: Pagbabakuna laban sa COVID-19

Karagdagang Impormasyon: Walk-ins are welcome, pre-registration is preferred.

Mga Oras ng Klinika : 09:00 am - 05:00 pm

Mga Appointment na Available: 144

Mag-sign Up para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Map